Mala povijest tehničkog pregleda vozila

Kakva je bila povijest tehničke ispravnosti vozila?

 

 

Kad je o sigurnosti riječ, čovjek je u prometu sve, ali i dio odgovornosti otpada i na vozilo, na njegovu tehničku ispravnost. Ta je spoznaja dugotrajno sazrijevala u matrici povijesti prometne sigurnosti.

 

U dječačkoj fazi razvitka cestovnog prometa, izum automobila je bila tehnička novotarija, bilo je bitno da se kreće, dok je sigurnost bila u drugom planu. Zato i prvi zakoni reguliraju uvjete na cesti, ponašanje sudionika u prometu i prometnu signalizaciju. Sama tehnička izvedba vozila bila je odgovornost vozača, pa i prvih trgovaca automobila.

 

O tome ponajbolje svjedoči i primjer Ferdinanda Budickog, pionira automobilizma. On je 1898. godine, dok u Hrvatskoj nije bilo automobila u Zagrebu je otvorio „Prvu hrvatsku mehaničku popravljaonu i trgovinu automobila, dvokolica, šivaljki i gramofona“.

 

Prvi automobilistički klub osnovan je u Zagrebu 1906, godine, a upravo će samoroganizacija prvih vozača, uz trgovce, odigrati ključnu ulogu prvih mehaničarskih radionica za popravak i održavanje vozila.

 

Ubrzan razvoj automobilizma i prometa uoči Prvog svjetskog rata, donosi i prve regulative o provjeri periodičnoj tehničkoj ispravnosti vozila, uvode se registracije svih vrsta vozila, pa i bicikala. U početku je to bila preporuka koja je ovisila o dobroj volji vlasnika vozila da bi vremenom postala zakonska obveza.

 

Nakon prvog svjetskog rata započinje doba globalne motorizacije cestovnog prometa, što dovodi do širenja obveze provjere sigurnosnih sustava vozila.

 

Provjera tehničke ispravnosti vozila neodvojiva je od osiguranja vozača i vozila, jer samo tehnički ispravno i osigurano vozilo s valjanom policom može sudjelovati u javnom prometu. Dobrovoljni tehnički pregledi pojavljuju se prvo u SAD-u, zatim u Europi, a obvezno osiguranje od autoodgovornosti, što podrazumjeva i redovit tehnički pregled vozila, primjenjuje se u Velikoj Bitaniji od 1930. Britanski primjer slijedili su Francuzi i Nijemci.

 

Najstariji hrvatski osiguravatelj, Croatia osiguranje, osiguravao je vozila još početkom prošlog stoljeća.