Ožujak 04, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NPSCP 2020-2030: Ekonomski trošak prometnih nesreća

Kako bi se upozorilo na ekonomske probleme koje uzrokuju prometne nesreće, izračunat je društveni trošak nastao kao posljedica prometnih nesreća u cestovnom prometu u razdoblju od 2010. do 2019. Za potrebe kvantificiranja troška ljudskog života stradalog u prometnoj nesreći, kao i troška teško ozlijeđenog korištena je svjetski priznata metodologija UN-a, WHO-a i iRAP-a1.

 

 

Izvor: Bilten o sigurnosti cestovnog prometa za 2019., MUP 2020.

 

Shodno predmetnoj metodologiji, utvrđeno je da je trošak poginulih te teško i lako ozlijeđenih osoba u razdoblju 2010.-2019. hrvatsko društvo stajao minimalno 76,8 milijardi kuna. Isto tako, godišnji troškovi prometnih nesreća Europske unije procjenjuju se na 280 milijardi eura, što čini 2 % BDP-a Europske unije.

.............

1 McMahon, K. and Dahdah, S. (2008) The True Cost of Road Crashes: Valuing Life and the Cost of a Serious Injury. International Road Assessment Programme