Feb 20, 2019 Last Updated 12:47 PM, Feb 20, 2019

PROGRAMI: Najnovije

NADZOR PROMETA: Rekorder s 3,4…

Rezultati pojačanog nadzora u prometu od od 15. do 18. veljače 2019. godine ...

I pješaci čine prometne prekrš…

Rezultati akcije Zaštita pješaka u Zagrebu

Oprez vozači, oprez pješaci!

Preventivno - represivna akcija "Zaštita pješaka" u Zagrebu

3. PROSINAC Međunarodni dan osoba s invaliditetom - Imam pravo na sigurnost!

Kategorija: Info

u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993., pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebice vulnerabilnu populaciju.

S ciljem zaštite ove vulnerabilne skupine, promičući  prava osoba s invaliditetom, s apostrofiranjem na pravo na sigurnost, Ravnateljstvo policije u suradnji s PU Zagrebačkom i Centrom za  odgoj i obrazovanje Slava Raškaj iz Zagreba te drugim partnerima kroz organiziranje interaktivne radionice za štićenike ovoga Centra pod nazivom Imam pravo na sigurnost dana 3. prosinca 2018. obilježit će Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Osnovni cilj obilježavanja je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, ublažavanje posljedica socijalne isključenosti te promicanje njihovih prava na sigurnost, a u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.

Važeća Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom  predstavlja strateški dokument kojim se u Republici Hrvatskoj usmjerava provedba politike prema osobama s invaliditetom, a na taj način djeluje i kao provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Cilj Nacionalne strategije je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu kroz sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova u okviru ove Nacionalne strategije participira u područjima: pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja, informiranju, komunikaciji i podizanju razine svijesti (edukacija i senzibilizacija) te području istraživanja i razvoja.


0
0
0
s2sdefault